Naar inhoud

Openingsuren & contact

De Zonnebloem

Vandaag: 7 - 8.30 uur en 15 - 18.30 uur
adres
Pol Gernaeystraat 28470 Gistel
tel.
059 80 25 19
e-mail
zonnebloem@ocmwgistel.be

Meer info

OCMW Gistel Sociaal huis zoekt monitors / jobstudenten

Vacature ‘monitor/jobstudent’ voor de buitenschoolse kinderopvang 2018

OCMW Gistel – Sociaal Huis is een klein maar dynamisch lokaal bestuur dat als doel heeft het welzijn van alle Gistelnaars te bevorderen of te verbeteren. Om tegemoet te komen aan de toenemende behoefte aan opvang van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar ontwikkelde het OCMW de buitenschoolse kinderopvang ‘de Zonnebloem’.

Gezien de te verwachten inschrijvingen voor alle schoolvakanties alsook de zomervakantie zijn we op zoek naar versterking. U komt terecht in een team en werkt onder leiding van het diensthoofd van de buitenschoolse kinderopvang. Uw taak bestaat erin op een pedagogisch verantwoorde wijze met kinderen om te gaan en een optimale dienstverlening te verzekeren. U zal vooral aandacht besteden aan de organisatie van creatieve en originele activiteiten voor iedere leeftijdsgroep.

U bent sociaal en draagt uw steentje bij voor een goed werkklimaat binnen de buitenschoolse kinderopvang. U komt terecht in een team en u kunt altijd rekenen op steun en begeleiding van het diensthoofd en de begeleid(st)ers. Uw flexibiliteit, dynamiek en inlevingsvermogen zijn bijkomende troeven.

Aanwervingsvoorwaarden

  • Gemotiveerde mensen en tijdens het kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar bereiken.
  • Beschikken over één van de volgende diploma’s en/of ervaring in het jeugdwerk/speelpleinwerk:
    • Studenten kleuter- en/of lager onderwijs of een pedagogische richting;
    • Beschikken over een diploma of een eindstudiebewijs middelbaar onderwijs: 7de jaar kinderzorg, bijzondere jeugdzorg, specialisatiejaar internaat- of leefgroepenwerking.
  • De aanwerving gebeurt via een beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn, na een selectiegesprek met het diensthoofd van de buitenschoolse kinderopvang.

Aanbod

Wij bieden een contract bepaalde duur (statuut ‘monitor of jobstudent’) aan voor de schoolvakanties 2018; een boeiende functie en de kans om heel wat ervaring op te doen in een aangename werkomgeving. Daarnaast mag u rekenen op een interessante bezoldigingsregeling.

 

Informatie ook beschikbaar in het infoblad

Solliciteren

Stuur uw kandidatuur naar OCMW Gistel – Sociaal Huis, t.a.v. de voorzitter, Bruidstraat 1, 8470 Gistel, mét de bijhorende documenten: curriculum vitae, inschrijvingsformulier en uittreksel uit strafregister (model 2) met vermelding voor welke functie/periode u solliciteert of via e-mail naar personeel@ocmwgistel.be.

Voor meer inlichtingen kan u tijdens de kantooruren terecht in de buitenschoolse kinderopvang ‘de Zonnebloem’ bij mevrouw Karlien Dasseville, tel. 059 80 25 19, diensthoofd buitenschoolse kinderopvang of bij de personeelsdienst, mevrouw Greet Muylle, tel. 059 27 04 52.