Naar inhoud

Openingsuren & contact

De Zonnebloem

Vandaag: 7 - 8.30 uur en 15 - 18.30 uur
adres
Pol Gernaeystraat 28470 Gistel
tel.
059 80 25 19
e-mail
zonnebloem@ocmwgistel.be

Meer info

De Speeldernis

speeldernis

In een samenwerking tussen het stadsbestuur en het OCMW werd voor de BKO en de speelpleinwerking ‘ de Speelvogel’ het avontuurlijk speeldomein  ‘de Speeldernis’ ontworpen en aangelegd.

Informatie ook beschikbaar in het infoblad

De stad Gistel wil, als kind- en jeugdvriendelijke  stad, ruimte aanbieden voor onze jongeren. Ze wil bij het planningsproces de jeugd betrekken met als doel zoveel mogelijk plaatsen creëren waar kinderen kunnen spelen.

In een samenwerking tussen het stadsbestuur en het OCMW Sociaal Huis werd voor de BKO en de speelpleinwerking ‘de Speelvogel’ het avontuurlijk speeldomein  ‘de Speeldernis’ ontworpen en aangelegd. Op dit terrein kunnen en mogen kinderen nog echt spelen. Het is geen traditioneel speelterrein, maar eerder een aaneenschakeling van plekken die de kinderen uitnodigen om zelf creatief te zijn. Dit low-budget project werd grotendeels gerealiseerd met natuurlijke materialen door de gemeentelijke werkliedenploeg. Begeleiders van de BKO en de Speelvogel hebben helpen meedenken aan het project wat ongetwijfeld een grote meerwaarde was.

Voortaan wil de stad Gistel bij haar planning omtrent ‘Ruimte voor Spelen’  de jeugd betrekken.  Dit gebeurt in het kader van het Project ‘Goegespeeld’,  een V!RUS project in samenwerking met  tal van jeugdbewegingen en andere actoren en met steun van de Vlaamse Overheid. Goegespeeld wil meer openbare groene ruimte om te spelen zowel voor de georganiseerde als de niet-georganiseerde jeugd. Jongeren moeten ook  kunnen meedenken en adviseren omtrent deze ruimtes.   Vorig jaar werd al een participatieproject inzake de speelmogelijkheden met de jeugd van Snaaskerke georganiseerd.  Gevolg hiervan is dat er een samenwerking komt met het provinciebestuur West Vlaanderen om de omgeving van het stationsplein kind- en jeugdvriendelijk te ontwerpen en aan te leggen.  Ook  het project rond de te ontwerpen jeugdsite rond het centrum Zomerloos zal in die zin aangepakt worden.

De stad Gistel onderschrijft de acht aanbevelingen van Goegespeeld en heeft het charter ondertekend!