Naar inhoud

Openingsuren & contact

De Zonnebloem

Vandaag: 7 - 8.30 uur en 15 - 18.30 uur
adres
Pol Gernaeystraat 28470 Gistel
tel.
059 80 25 19
e-mail
zonnebloem@ocmwgistel.be

Kostprijs

Financiële bijdrage van het gezin

De opvangprijzen worden vastgelegd door het organiserend bestuur en liggen binnen de wettelijk bepaalde grenzen[1].

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit dat de volgende bedragen van toepassing zijn (vanaf 1 januari 2016).

De tariefstructuur wordt als volgt bepaald. De tarieven tussen haakjes gelden voor die ouders die hun facturen van de buitenschoolse kinderopvang via domiciliëring willen betalen:

  1. voorschools en naschools: € 1,18 per begonnen half uur (€ 0,99).
  2. woensdagnamiddag, snipperdagen en vakantiedagen:
    1. voor een verblijf van minder dan 3 uur: € 4,50 (€ 3,99).
    2. voor een verblijf tussen 3 en 6 uur: € 6,23 (€ 5,55).
    3. voor een verblijf van meer dan 6 uur: € 11,77 (€ 11,09).
  3. Voor extra activiteiten op vakantiedagen (bv. toegang zwembad, …) kan er een extra bijdrage gevraagd worden die afhankelijk is van de aard van de activiteit en die vooraf wordt meegedeeld.

Bovenstaande bedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast, op basis van de index.

 

[1] Het besluit van de Vlaamse regering met erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven voor buitenschoolse opvang. Vraag een kopie aan het diensthoofd of surf naar http://www.kindengezin.be/KG/Professioneel/Kinderopvang/Jevangtalkinderenop/Buitenschoolse_opvang/Regelgeving/default.jsp