Naar inhoud

Nieuws

Stad en Sociaal Huis Gistel

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
Speelplein en BKO
werven aan voor speelpleinwerking de Speelvogel en buitenschoolse kinderopvang de Zonnebloem: Monitoren en speelpleinbegeleiders (m/v)

 

 

Aanwervingsvoorwaarden:

Jobstudent-hoofdmonitoren speelpleinwerking

Tijdens het werkjaar de leeftijd van 18 jaar bereiken. Ervaring hebben als leid(st)er in een jeugdvereniging of jeugdorganisatie strekt tot aanbeveling. Beschikken over het attest hoofdanimator in het jeugdwerk of hogere studies aangevat hebben die te maken hebben met aspecten van pedagogie zijn pluspunten.

Jobstudent-monitoren speelpleinwerking

Tijdens het werkjaar de leeftijd van 17 jaar bereiken. Beschikken over het monitorenbrevet of het attest animator in het jeugdwerk, het volgen van hogere studies die te maken hebben met aspecten van pedagogie, of ervaring hebben als leid(st)er in een jeugdvereniging of jeugdorganisatie zijn allen pluspunten.

Jobstudenten-monitoren buitenschoolse kinderopvang

Tijdens het werkjaar de leeftijd van 18 jaar bereiken. Hogere studies volgen in een pedagogische richting.

Speelpleinbegeleiders speelpleinwerking

Tijdens het werkjaar de leeftijd van 16 jaar bereiken. Ervaring in een jeugdvereniging of jeugdorganisatie strekt tot aanbeveling.

 

Aanbod

Een mooie en boeiende vakantiejob met de kans om heel wat ervaring op te doen in een aangename werkomgeving. Daarnaast mag u als (hoofd) monitor rekenen op een interessante bezoldigingsregeling. Speelpleinbegeleiders krijgen een dagvergoeding van € 33,36€ .

 

Solliciteren

De aanwerving gebeurt via aanstelling door het college van burgemeester en schepenen (speelpleinwerking) of de OCMW-raad (buitenschoolse kinderopvang) na een sollicitatiegesprek.

 

Stuur uw kandidatuur uiterlijk vrijdag 15 januari 2018 (postdatum) naar het OCMW Gistel, t.a.v. de Voorzitter, Bruidstraat 1, 8470 Gistel, of via e-mailbericht naar personeel@ocmwgistel.be met Curriculum Vitae, ingevuld inschrijvingsformulier (zie website) en uittreksel uit strafregister (Model 2) met vermelding voor welke periode u solliciteert via het ingevuld inschrijvingsformulier.

 

De sollicitatiegesprekken voor de nieuwe kandidaten gaan door op woensdag 24 januari en vrijdag 2 februari 2018.

 

Voor nadere inlichtingen en / of functiebeschrijving kan u tijdens de kantooruren terecht op de personeelsdienst bij Stein Storme (via personeelsdienst@gistel.be of 059 27 02 08) of op BKO de Zonnebloem via Karlien Dasseville (via Karlien.Dasseville@ocmwgistel.be of 059 80 25 19).

Voor inschrijvingen zie:
http://www.ocmwgistel.be/product.aspx?id=993

Datum van het bericht: dinsdag 28 november 2017
Alle nieuws